Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Αποκάλυψη είπε ο Γάιδαρος το Πετεινό κεφάλα
       Συνελληνίδες / Συνέλληνες
       Ισχυρίζονται πολλοί στην, (από αρχαιοτάτων χρόνων από επίορκους, ψευδολόγους, απατεώνες, λαμόγια, αργυρώνητους, μισέλληνες και προδότες), χιλιοβασανισμένη αλλά υπερήφανη και αθάνατη Πατρίδα μας, ότι «πέσαμε» από το έτος 2009 μέχρι και σήμερα 2013 θύματα, «διεθνών αδίστακτων τοκογλύφων», οι οποίοι ενώ εδανείζοντο κεφάλαια από την “Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα” (European Central Bank) στο περίπου 1%, (λόγω της υψηλής πιστοληπτικής τους ικανότητος και αξιοπιστίας), στη συνέχεια δάνειζαν, στο παρελθόν τα κεφάλαια αυτά στο περίπου 6% και τώρα στο περίπου 0,69%, στην Ελλάδα,
       Α) «Πρωταθλήτρια από απόψεως σήψεως και διαφθοράς στην Ευρώπη», σύμφωνα με την άποψη της “Διεθνούς Διαφάνειας” (Transparency International),
       Β) Χώρα εκδίδουσα «Κρατικά Ομόλογα» με αμφίβολη αποπληρωμή αυτών, σύμφωνα με Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης και
       Γ) Μέλος της Ευρωζώνης, που με μεθόδους «δημιουργικής λογιστικής» επέτυχε να εξαπατήσει τις Διεθνείς Αγορές, σύμφωνα και με μαρτυρίες Επιτελικών Στελεχών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
       Εάν ανατρέξουμε σε ιστορικές πηγές και διδάγματα των πάνσοφων Αρχαίων Ελλήνων Προγόνων μας, θα σταθούμε μεταξύ πολλών άλλων και στο: «Ου ποιητέον υμίν τι ερούσιν οι πολλοί, αλλ’ ο είς, ο επαϊων, και αυτή έστιν η αλήθεια». Σε ελεύθερη νεο-ελληνική απόδοση: «Μη πράττετε αυτό, το οποίο λένε οι πολλοί, αλλ’ αυτό το οποίο λέγει ο ένας, ο ειδήμων, και αυτή είναι η αλήθεια». (π.χ. Θεμιστοκλής εν έτει 480 π.Χ., ότι «ξύλινα τείχη» είναι οι «τριήρεις» και όχι «κορμοί δένδρων» πέριξ των τειχών της Ακροπόλεως των Αθηνών).
       Θέτουμε  υπό την εχέφρονα κρίσιν σας τον προβληματισμό εκείνων, οι οποίοι διαχειρίζονται τις οικονομικές και όχι μόνον τύχες του Πλανήτου μας σχετικά με το, εάν η πλειοψηφία των σημερινών Ελλήνων κράτησαν κατά νουν έστω και κάτι από την δόξα των Προγόνων τους.
       Συγκεκριμένα στο επιχείρημα – μομφή εναντίον των αξιολογητών, δανειστών και εν πολλοίς επικριτών της Εθνικής μας Οικονομίας, «είσαστε διεθνείς τοκογλύφοι», μας απαντούν με τουλάχιστον 3 (τρία) απλά αποδεικτικά στοιχεία βεβαίας χρονολογίας, τα οποία και σας παραθέτω, κατ’ αποκλειστικότητα, προς γνώση και σχολιασμό. Ήτοι:
       Αποδεικτικό στοιχείο υπ’ αριθμόν: 1.
       Σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα αντίγραφου λογαριασμού, Έλληνος Δανειολήπτου, για  πιστωτική κάρτα με όριο 3.000,- Ευρώ, εκδοθείσης από Ελληνική Τράπεζα, εντός Ελλάδος, και με υποχρέωση καταβολής δόσης μέχρι 07/12/2011, το Σ.Ε.Π.Π.Ε., (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Πιστωτικό Επιτόκιο), ορίζετο στο ύψος του 20,40% !!!
       Αποδεικτικό στοιχείο υπ’ αριθμόν: 2.
       Σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα της υπ’ αριθμόν: 98 / 7 / ΕΚ / 16ης Φεβρουαρίου 1998 Οδηγίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, απαίτησαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος να λαμβάνουν υπ’ όψη τους, κατά τον υπολογισμό των τόκων σε πάσης φύσεως δάνεια, (στεγαστικά, καταναλωτικά, τρεχούμενους λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες, κλπ), προς Δανειολήπτες Πελάτες τους, έτος 365 ημερών ή 366 ημερών, όταν αυτό είναι δίσεκτο, και όχι έτος 360 ημερών.
       Η εκ μέρους των Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων παραβατική δραστηριότης δημιουργούσε επί σειρά ετών μία πρόσθετη επιβάρυνση εις βάρος του Καταναλωτού – Δανειολήπτου, ο οποίος όταν το επιτόκιο μίας ημέρας προσδιορίζετο με βάση έτος 360 ημερών για κάθε ημέρα επιβαρύνετο με, κατά 1,3889% περισσότερο τόκους, καθώς το επιτόκιο υποδιαιρείτο για τον προσδιορισμό του τόκου προς 360 ημέρες.
       Συνεπώς η Ελληνική Δικαιοσύνη τουλάχιστον από την 16.02.1998 εξέδιδε Διαταγές Πληρωμής εις βάρος Καταναλωτών – Δανειοληπτών, βασιζόμενη σε λανθασμένες – με δημιουργική λογιστική εντέχνως «φουσκωμένες» απαιτήσεις, εκ μέρους των Ελλήνων Τραπεζιτών.
       Αποδεικτικό στοιχείο υπ’ αριθμόν: 3.
       Διά τους επαΐοντες λοιπόν στις Διεθνείς Αγορές, η με υπ’ αριθμόν: 1 ληστρική συμπεριφορά με επιτόκια άνω των 20% και η με υπ’ αριθμόν: 2 περιφρόνηση Κοινοτικών Οδηγιών εκ μέρους των Ελληνικών Τραπεζών οδήγησε Εγχώριους και  Διεθνείς Επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σε τρομερές απώλειες, αφού οι πάσης φύσεως επενδύσεις τους σε Ελληνικούς Τραπεζικούς τίτλους εβασίζοντο σε εν πολλοίς εικονικά κερδοφόρα αποτελέσματα χρήσεως, γεγονός που οδήγησε τους Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης σε απαξίωση, υποβάθμιση και συντεταγμένη χρεοκοπία των Ελληνικών Τραπεζών και σε τοποθέτηση εκ μέρους της ΤΡΟΪΚΑ Επιτρόπων για αποζημίωση των αδίκως καταληστευθέντων Καταναλωτών – Δανειοληπτών και των δολίως εξαπατηθέντων Εγχωρίων και Διεθνών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Grant Thornton σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., KPMG στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Mazars στην Alpha Bank S.A.).
       Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, και πολύ περισσότερα στα οποία θα αναφερθώ με άρθρα μου εν καιρώ, κάθε φορά που στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φραγκφούρτη, τη Βιέννη, το Κατάρ, τη Μόσχα, το Πεκίνο, τη Σιγκαπούρη, το Σύδνεϋ, το Τόκιο και αλλαχού τίθεται θέμα από «έγκριτους» Έλληνες Δημοσιογράφους ή Πολιτικούς περί «διεθνών τοκογλύφων», τότε αυθόρμητα εκπέμπεται ως απάντηση από Διεθνείς Διαχειριστές Επενδυτικών Κεφαλαίων το: «ΕΙΠΕ Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΕΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑ».
       Είμαστε, από αρχαιοτάτων χρόνων, ένας Λαός υπερήφανος και ικανότατος με τα ίδια πολλά πλεονεκτήματα και τα ίδια ελάχιστα αλλά θανάσιμα μειονεκτήματα. Το 492 π.Χ. ενοχλούσε επίορκους, το ότι ο Αριστείδης ήτο Δίκαιος και τον εξώρισαν από την Αθήνα. Δύο χρόνια αργότερα το 490 π.Χ. τον παρακαλούσαν να τους οδηγήσει στο έπος του Μαραθώνος. Το έτος 2012 έκρινε ο Ελληνικός Λαός, ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ως Αρχηγός του ΛΑ.Ο.Σ. και ο υπογράφων το παρόν άρθρο ως υποψήφιος ΛΑ.Ο.Σ. στη Β΄ Αθηνών δεν είχαν θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι βέβαιο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού το έχει ήδη μετανιώσει και δη πικρά.
       Στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε στο πλευρό των καταληστευθέντων Καταναλωτών – Δανειοληπτών και των εξαπατηθέντων Εγχωρίων και Διεθνών Επενδυτών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υπό τον τίτλο: «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ  2013».       
       Είτε είσθε Γυναίκες είτε Άνδρες,  είτε είσθε καταξιωμένοι Επιχειρηματίες είτε φτωχοί Βιοπαλαιστές, είτε είσθε Δημόσιοι είτε Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, είτε είσθε Απασχολούμενοι είτε Άνεργοι, ελάτε να σας ενημερώσουμε επί των ανωτέρω, διότι ΟΛΟΥΣ  ΕΜΑΣ  ΜΑΣ  ΕΝΩΝΕΙ  Η  ΕΛΛΑΣ.      

Σεισάχθεια: Από το ρήμα «σείω» και την λέξη «άχθος». Κυριολεκτικά: Η απόσειση βαριάς θλίψης, άγχους ή βάρους. Ιστορικά: Η απαλλαγή των αρχαίων Αθηναίων Πολιτών από τα δημόσια και τα ιδιωτικά χρέη τους. Η Σεισάχθεια υπήρξε το έτος 593 π.Χ. ένα από τα Νομοθετικά Μέτρα του Σόλωνος.

ΣΧΕΤΙΚΟΝ: 1

Πιστωτικό Όριο:  3.000,- Ευρώ
Σ.Ε.Π.Π.Ε.        :  20,40%
Δόση                 :  304,01 Ευρώ
Πληρωμή έως   :  07/12/2011
…………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΕΤΙΚΟΝ: 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ……… ΔΡΧ 560.000.000,-
Στα Ν. Μουδανιά σήμερα 7η (εβδόμη) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998) μεταξύ ……

7.1 Ο τόκος και η προμήθεια του δανείου θα υπολογίζεται με βάση έτος (360) ημερών, από ημέρα σε ημέρα για πραγματικό αριθμό ημερών κάθε περιόδου εκτοκισμού, επί του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου.
…………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΕΤΙΚΟΝ: 3

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (18.02.1998)

γ) Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό εκφράζεται σε έτη ή κλάσματα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες ή 365,25 ημέρες ή (για τα δίσεκτα έτη) 366 ημέρες.

Γράφουν ο Στέφανος Στ. Τσίπας Διαχειριστής Διεθνών Επενδυτικών Κεφαλαίων,
Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Εθνικής Οικονομίας του ΛΑ.Ο.Σ
Κιν.:   69 34  03 36 63 E-mail:stefanos.tsipas@hotmail.com

και ο Ελευθέριος Δ. Στυλιανέλλης Αν.Γραμματέας του Τομέα Εργασίας του ΛΑ.Ο.Σ
κιν:6981505834 E-mails:lsstilianellis@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...